ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

Birçok Kategoride Araştırma Yapıyor. Analiz Ediyor ve Raporluyoruz... Verilerin gücüne inanırsanız ütopyanın ötesine geçerek hayallerinizin gerçeğe dönüş sürecini ölçülebilir seviyelerde seyredersiniz. Ölçümlemediğiniz varsayımlarla hareket ettiğinizde büyük hayal kırıklıkları yaşamayıp bir adım ötesini görebilmek.

 

Seçmen Eğilim Araştırmaları
Siyasi partiler ve bireysel siyasiler için yaptığımız araştırmalarla; halkın istek, beklenti ve önerilerini topluyoruz. Bu bilgi sosyolog ve analistler tarafından çözümlenip sonuç odaklı raporlara dönüştürülüyor.

Hizmet Ölçüm Araştırmaları
Belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler gibi kamu kurumlarının yanı sıra, hizmet sektöründe bulunan özel firmalar için de gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımızla; memnuniyet, beklenti ve önerileri derleyip raporluyoruz.

Pazar Araştırmaları
Tüketici eğilimleri, pazar ve müşteri potansiyeli, marka algısı, tüketici yaklaşımları konularında belirli bir kitle üzerinde araştırma yapıyor; en doğru kararı alabilmeniz ve strateji geliştirebilmeniz için detaylı olarak raporluyoruz.

Medya Araştırmaları
Medya kullanım alışkanlıkları ve tüketici davranışları konusunda yaptığımız araştırmalarla; reklam öncesi ve sonrası algı ve tutum değişimi konuları üzerine çözümlemeler sağlıyoruz.

Kurumsal Araştırmalar
Trend araştırmaları, marka algısı, pazarlama faaliyetleri, tüketici eğilimleri gibi konularda ihtiyacınız olacak araştırmaları yapıyor; kurumunuza nesnel bir açıdan bakabileceğiniz çözümlemeler sunuyoruz.

Tarım Araştırmaları
Gıda üretimi, verimlilik, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir büyüme, ekolojik ve toplumsal eğilimler konularında yöresel veya bölgesel ölçekte araştırmalar yapıp; sorunlara çözüm üretecek analizler yapıyoruz.

Akademik Araştırmalar
Bilimsel veriler ve akademik kurallar üzerine inşa ettiğimiz araştırmalarımızla; psikoloji, siyaset, sağlık, eğitim gibi konularda analizler yaparak sonuçlar üretiyoruz.