DANIŞMANLIK

Danışmanlık

Araştırmanın mutfağından geçmemiş hiç bir danışmanlık hizmetinin hedefe varabileceğine inanmıyoruz. Profesyonel araştırma projeksiyonlarımız ile doğru stratejiler geliştiriyor ve projelerinize yön veriyoruz.

Kurumsal Danışmanlık
Kurumunuzu yönetim, üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları ve lojistik konularında doğru yönlendirip hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. İş planlamaları, risk ve finans analizleri ile şirketinizin başarısı için çalışıyoruz.

Şirket Aile Anayasası ve Kurumsallaşma

Kurumsal aile anayasını oluşturarak kurumsal strateji kılavuzunuzu hazırlıyoruz.

Medya Danışmanlığı
İletişim stratejilerinizi doğru oluşturup, bireysel veya kurumsal olarak vaadinizi doğru bir şekilde kitlelere aktarmanıza yardımcı oluyoruz. Planlamadan uygulamaya, uygulamadan sonuç analizine kadar bütün süreçlerde danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Tanıtım Danışmanlığı
Bilinirlik ve pazar payı artırmaya yönelik veya rekabet gücü kazanmanız için fark yaratacak tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları; çalışma öncesi ve sonrası süreçlerde takip edip sonuç raporları oluşturuyoruz.

Proje Danışmanlığı
Kurumsal veya bireysel olarak üzerinde çalıştığınız projelerinizi verimli bir şekilde tamamlamanız için; proje sürecinin tamamında yönetim ve uygulama desteği sağlıyoruz.

Siyasi Danışmanlık
Siyasal iletişim danışmanlığı, seçim kampanyası danışmanlığı ve siyasal koçluk hizmetlerimizle sizi öne çıkartıyor, potansiyel seçmenlerinizle doğru iletişim kurmanızı sağlıyor ve hedeflerinize ulaştırıyoruz.